Saver maakt KNWU NK veldrijden Huijbergen afvalvrij

Op evenementen komt enorm veel afval vrij: plastic, etensresten, papier, enz. Vaak gooien bezoekers dit afval achteloos op de grond. En dat is zonde! Want afval is een belangrijke grondstof voor nieuwe producten. Met deze kennis in het achterhoofd heeft de organisatie van de KNWU NK veldrijden Huijbergen besloten haar bezoekers aan te sporen het evenement ‘afvalvrij’ te laten zijn. Afvalinzamelaar en -bewerker Saver is de partner die meehelpt deze ambitie te vervullen.

 

Een van de belangrijkste voorwaarden om een duurzaam, afvalvrij evenement te kunnen zijn, is het beheersen van de afvalstromen. Tijdens de KNWU NK veldrijden Huijbergen worden er drie verschillende afvalstromen (papier, plastic en groente-, fruit- en tuinafval) gescheiden ingezameld, zodat hergebruik van belangrijke grondstoffen mogelijk wordt gemaakt. Afval verdwijnt daarmee en wordt grondstof: afvalvrij dus.

De KNWU NK veldrijden Huijbergen heeft voor deze uitdaging de handen ineen geslagen met regionale afvalinzamelaar Saver, die zelf momenteel ook campagne voert om het scheiden van afval te bevorderen door te laten zien wat er weer van de grondstoffen gemaakt kan worden. Saver levert dan ook de verschillende afvalcontainers voor het KNWU NK veldrijden Huijbergen en zorgt dat de grondstoffen op de juiste manier worden afgevoerd. Het publiek wordt die dag eveneens actief opgeroepen om het afval te scheiden, in de juiste bakken te deponeren en niet op de grond achter te laten. Dit gebeurt via de afvaleilanden die Saver verspreid over het evenement plaatst.

Het leveren van een bijdrage aan dit soort evenementen past helemaal binnen het duurzaamheidsbeleid van Saver. Door het hergebruik van grondstoffen te stimuleren wordt aan afval meer waarde gegeven. En dat is nu net waar Saver voor staat.Met de inzet van de Greenup hopen de gemeente, de scholen en Saver de hoeveelheid zwerfafval in Roosendaal te verminderen en een bijdrage te leveren aan het scheiden van belangrijke grondstofstromen. Het bij de automaten ingeleverde afval wordt namelijk door Saver gescheiden ingezameld zodat het gerecycled kan worden en weer als grondstof voor nieuwe producten kan dienen.