WOENSDRECHTSE WIELERZOMER Editie 2021

Programma

Zaterdag 4 September: Wielerronde van Woensdrecht
10.00: opbouw parcours
13.00: parcours verkeervrij
14.00: start nieuwelingen
15.15: junioren
17:00: start Elite/Beloften
20.00: parcours vrij

Zaterdag 11 September: Wielerronde van Ossendrecht
10.00: opbouw parcours
13.00: parcours verkeervrij
14.00: start nieuwelingen
15.15: junioren
17.00: start Elite/Beloften
20.00: parcours vrij

Zaterdag 25 September: Wielerronde van Putte

10.00: opbouw parcours
13.00: parcours verkeervrij
14.00: start nieuwelingen
15.15: junioren
17.00: start Elite/Beloften
20.00: parcours vrij

Zaterdag 2 Oktober: Wielerronde van Hoogerheide (Finale)
10.00: opbouw parcours
13.00: parcours verkeervrij
14.00: start nieuwelingen
15.15: junioren
17.00: start Elite/Beloften
20.00: parcours vrij

Zondag 10 Oktober : Wielerronde van Huijbergen

08.00: opbouw parcours
10.00: parcours verkeervrij
11.00: start nieuwelingen
12.15: junioren
14.15: start Elite/Beloften
19.00: parcours  vrij  

Woensdrecht (zaterdag 4 September 2021 )

Start/Finish: Dorpstraat (Café ‘t Hoefijzer)
Parcours: Dorpstraat > ra. Rijzendeweg > ra. Bossestraat > ra. Nederheide > ra. Dorpstraat

Afstand Parcours: 2500m
Permanence: Café ‘t Hoefijzer Woensdrecht

14.00: Nieuwelingen, 40km (16 rondes)
15:15: Junioren, 60km (24 rondes)
17:00: Elite/Beloftenm, 80km (32 rondes)

Jury opstelling:

Voorzitter                                            Kees Goorden

Commissaris                                        Stan Jansen

Commissaris ( rugnummers)                 Roxanne Louwagie

Commissaris ( uitslagverwerking)          Sjaco Westdorp

Commissaris ( video)                            Cor van Dorst

Aankomstrechter                                 Kees Nelemans

Speaker                                               Dylan Boomaars

Ossendrecht (zaterdag 11 September 2021)

Start/Finish: Middelstraat
Parcours: Middelstraat > ra. Laagstraat > ra. Koeleweg > rd. Middelstraat
Afstand Parcours: 2100 meter
Permanence: Oprit woonhuis aan het Hageland 45 Ossendrecht

14.00: Nieuwelingen (19 rondes)
15.15: Junioren, 60km (28 rondes)
17.00: Elite/Beloften, 80km (38 rondes)

Jury opstelling:

Voorzitter                                            Colinda Vergouwen

Commissaris                                        Stan Jansen

Commissaris ( rugnummers)                 John Franken

Commissaris ( uitslagverwerking)          Willem Dielemans

Commissaris ( video)                            Cor van Dorst

Aankomstrechter                                 Kitty Pieters

Speaker                                              Johan van der Made

Putte (zaterdag 25 September 2021)

Start/Finish: Koppelstraat t.h.v. V.V. De Grenswachters
Parcours: Koppelstraat > la. Koppelstraat > la. Postbaan > la. Herenbaan > la. Koppelstraat
Afstand Parcours: 1800m
Permanence: tent V.V. De Grenswachters

14.00: Nieuwelingen, 40km (22 rondes)
15.15: Junioren, 60km (33 rondes)
17.00: Elite/Beloften , 80km (44 rondes)

Hoogerheide (zaterdag 2 Oktober 2021)

Start/Finish: Scheldeweg t.h.v. Aldi
Parcours: Scheldeweg > la. Nieuweweg > la. Onderstal > la. Scheldeweg
LET OP: Aldi en Albert Heijn bereikbaar via Raadhuisstraat
Afstand Parcours: 1900m
Permanence: tent onderstal/scheldeweg

14.00: Nieuwelingen (21 rondes)
15.15: Junioren, 60km (31 rondes)
17.00: Elite/Beloften, 80km (42 rondes)

Huijbergen (zondag 10 Oktober)

Start/Finish: Dorpstraat t.h.v. Restaurant Fleurian   

Parcours: Dorpsstraat  la. Boomstraat  la. Bakkerstraat  la. Staartsestraat  rd. Dorpsstraat 

Afstand Parcours: 2500m

Permanence: De Kloek

 

14.00: Nieuwelingen, 40km ( 16 rondes)

15.15: Junioren, 60km (24 rondes)

17.00: Elite/Beloften, 80km (32 rondes)

SPONSORMOGELIJKHEDEN

Sponsor worden? Download onderstaand formulier en stuur naar: janeriksen.ej@hotmail.nl of bel naar: 06-13112530

Downloads:
Sponsor worden Wielerzomer 2021

Gemeente Woensdrecht Klassement

Artikel 1: Naam en Reglement
Het WOENSDRECHTSE WIELERZOMER KLASSEMENT 2021 staat open voor renners van de categorie Elite/Beloften. Het klassement is goedgekeurd door de KNWU en wordt verreden onder onderstaand reglement.

Artikel 2: Wedstrijden
Het WOENSDRECHTSE WIELERZOMER KLASSEMENT 2021 wordt verreden over 5 afzonderlijke wedstrijden: Hoogerheide, Woensdrecht, Ossendrecht, Putte en Huijbergen. Deze worden alle verreden in de Wielergemeente Woensdrecht. De organisatie is in handen van het Wielercomité Hoogerheide en Wielercomité Huijbergen. Deze organisaties zijn houder van een wedstrijdlicentie van de KNWU, de vergunningen en ontheffingen van de overheden. Deze stukken zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van iedere organisatie afzonderlijk.

Artikel 3: Deelname
Bij deelname dient de renner per wedstrijd in te schrijven. Men is niet verplicht aan alle wedstrijden van het klassement deel te nemen, echter komt een renner enkel in aanmerking voor het eindklassement wanneer hij minstens 3 wedstrijden deelneemt. Het is niet mogelijk bij de organisatie van het WOENSDRECHTSE WIELERZOMER KLASSEMENT voor alle wedstrijden in te schrijven.

Artikel 4: Klassement
Aan het WOENSDRECHTSE WIELERZOMER KLASSEMENT is een klassement verbonden namelijk: Algemeen Individueel Klassement
De leider in het klassement is herkenbaar aan de Wielergemeente Woensdrecht leiderstrui.

Artikel 5: Algemeen Klassement
Het klassement wordt vastgesteld door per renner de som der behaalde punten op te tellen van de 4 beste wedstrijden. Zodoende word eventueel pech of het missen van een wedstrijd minder erg voor de klassementsambities. De punten behaald tijdens de tussensprints worden hierbij opgeteld. Eventueel strafpunten worden afgetrokken. De winnaar van het klassement is diegene met uiteindelijk het hoogste punten aantal. In geval van gelijkheid zal achtereenvolgens gekeken worden naar

 het hoogst behaalde plaatsingscijfer en het aantal ervan
 het hoogst behaalde puntenaantal in een wedstrijd
 het aantal deelnames aan wedstrijden
 in laatste instantie het plaatsingscijfer, dat werd behaald tijdens de laatste wedstrijd.

Om de leider in het tussenklassement te bepalen (bij een gelijke tussenstand), wordt gekeken naar de uitslag van de laatst verreden wedstrijd. De best geplaatste renner in deze uitslag wordt gehuldigd als leider.

Er zijn 10 eindprijzen beschikbaar voor het algemeen individueel eindklassement.
1. 250,-     11. 20,-
2. 200,-     12. 20,-
3. 150,-     13. 20,-
4. 100,-     14. 20,-
5. 50,-       15. 20,-
6. 45,-
7. 40,-
8. 35,-
9. 30,-
10. 25,-

Artikel 6: Puntentelling
Tijdens alle wedstrijden worden aan de eerste 25 geklasseerde renners punten toegekend volgens de schaal: 35, 32, 30, 28, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 en 5 punten tot de laatst aangekomen renner. Daarnaast krijgt elke renner bij deelname aan een wedstrijd 5 extra punten, hiervoor geld niet dat de 5e wedstrijd geschrapt word. Indien renners vroegtijdig door de jury uit de wedstrijd worden gehaald, zal gekeken worden of men wel of niet geklasseerd wordt. Indien een renner geklasseerd wordt in de uitslag zullen de punten worden toegekend. Het wel of niet plaatsen in de uitslag wordt bepaald door de jury van de desbetreffende wedstrijd.

Artikel 7: Sprints
Tijdens iedere wedstrijd worden 3 sprints verreden. Hier wordt om de volgende punten gestreden: 3, 2 en 1 pnt. Het verrijden van de sprints kan geheel geschieden naar inzicht van de desbetreffende jury van de wedstrijd. Met deze sprints zijn geen geldprijzen te verdienen. Alle behaalde punten tijdens deze sprints tellen in zijn geheel mee voor het Algemeen Klassement.

Artikel 8: Leiderstrui
De leider in het klassement wordt na iedere wedstrijd gehuldigd in de leiderstrui. Tevens wordt hij verzocht tijdens de volgende wedstrijd in deze trui te starten, indien aanwezig. De organisatie van het WOENSDRECHTSE WIELERZOMER KLASSEMENT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met ploeg, club of sponsor. De leiderstrui wordt aan de leider ter beschikking gesteld na afloop van de wedstrijd door de organisatie van het klassement.
Indien de renner in de leiderstrui rijdt dient deze trui dezelfde te zijn zoals aan hem door de organisatie van het klassement beschikbaar werd gesteld. Het is niet toegestaan hier wijzigen (of andere sponsors) op aan te brengen. Indien men dit toch wenst dient men ten alle tijden schriftelijk toestemming te vragen aan de organisatie.
Indien de renner meerdere wedstrijden achtereen leider is worden er maximaal 2 leiderstruien aan hem beschikbaar gesteld. Indien na een andere leider de renner in het zelfde seizoen opnieuw leider wordt, wordt opnieuw 1 leiderstrui aan hem uitgereikt / beschikbaar gesteld. Wil de renner een extra leiderstrui kan hij dit verzoek indienen bij een van de bestuursleden van het WOENSDRECHTSE WIELERZOMER KLASSEMENT.
Indien de leider in het klassement zich bij de eerste drie in de uitslag weet te rijden. Is hij niet verplicht in de leiderstrui op deze huldiging te verschijnen.

Artikel 9: Huldiging
De leider van het klassement dient zich na iedere wedstrijd (waaraan hij heeft deelgenomen) te melden voor de huldiging zodat de leiderstrui uitgereikt kan worden / of de leider gehuldigd kan worden. Ook als hij de wedstrijd voortijdig heeft beëindigd. De leider in het klassement is verplicht om na de huldiging met de leiderstrui op de foto te gaan. Indien de leider van het klassement niet aan de start verschijnt van de volgende wedstrijd zal niemand in de leiderstrui starten.

Tijdens de laatste wedstrijd zijn 2 scenario’s mogelijk.
 Indien de leider van het klassement ook eindwinnaar wordt zal deze wel gehuldigd worden maar zal er geen nieuwe trui uitgereikt worden.
 Indien een andere renner eindwinnaar wordt dan de leider in de laatste wedstrijd zal er wel een leiderstrui uitgereikt worden.

Artikel 10: Prijsuitreiking betrokken wedstrijd
De renners van de betrokken wedstrijd dienen bij het ophalen van de gewonnen prijs hun personalia achter te laten ten behoeve van het WOENSDRECHTSE WIELERZOMER KLASSEMENT. Dit houdt in Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, Licentienummer en Emailadres. Dit zodat de organisatie met de renners in contact kan komen indien nodig. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 11: Prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal plaatsvinden aansluitend aan de laatste wedstrijd van het klassement in de permanence. Alle gewonnen prijzen dienen door de prijswinnaars zelf opgehaald te worden. Indien de prijswinnaar zelf zijn gewonnen eindprijs niet ophaalt, vervalt de gewonnen prijs aan de organisatie. De eindwinnaar van het klassement zal de laatste trui tijdens deze avond uitgereikt krijgen.

Artikel 12: Corona maatregelen
De organisatie neemt eventuele op dat moment geldende maatregelen zoals geadviseerd door de Gemeente Woensdrecht, de KNWU en het RIVM om de wedstrijden voor zowel de deelnemers als het publiek veilig te laten verlopen.

Artikel 13: Overige
Mocht door onvoorziene omstandigheden de organisatie genoodzaakt zijn om één of meerdere wedstrijden af te gelasten, dan blijft de stand in het klassement ongewijzigd. Het klassement wordt definitief opgemaakt na de laatste wedstrijd of na het afgelasten van de laatste wedstrijd. Het prijzengeld wordt uitgekeerd afhankelijk van het aantal verreden wedstrijden. Normaliter wordt 5/5 deel uitgekeerd van de prijzenpot (=100% van elk bedrag) Bij afgelasting van 1 wedstrijd wordt 4/5 uitbetaald. (80% van elk bedrag) etc.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van het WOENSDRECHTSE WIELERZOMER KLASSEMENT (besturen van Wielercomités Hoogerheide en Huijbergen).
Tevens benadrukt de organisatie dat men (zoals ook in het reglement van de KNWU is opgenomen) individueel deelneemt aan de criteriums. Het rijden in teamverband is niet toegestaan en eventuele daaropvolgende sancties zullen dan ook conform dit reglement genomen worden.